Port

RISK INTELLIGENCE GENOMFÖR PLANERAD BÖRSNOTERING


Risk Intelligence är en ledande global leverantör av riskunderrättelse för kust-, hav-, och hamnområden. Bolagets aktuella kundbas bedöms uppgå till cirka 12 procent av världens totala handelsflotta.

Risk Intelligence har utvecklat en abonnemangsbaserad teknologiplattform som utgör grunden för stark tillväxt. Med emissionslikviden och den planerade noteringen kommer Risk Intelligence kunna accelerera sin marknadsföring och samtidigt utöka sin marknad till att täcka risker på land, vilket utgör en 20-faldigt större marknad än för kust, hav och hamn.

 

SedermeraNordnetGemstone Capital

Risk Intelligence kraftigt övertecknad

Vedbæk, den 2 augusti 2018: Teckningstiden, som avslutades den 31 juli, ledde till teckning över all förväntan. Teckningsgraden på den totala nyemissionen om 12 miljoner danska kronor blev 379,6 % (överteckning om 279,6 %) och på den offentliga delen av nyemissionen om 5 miljoner danska kronor blev teckningsgraden 771,2 % (överteckning om 671,2 %). Teckningen fördelades på totalt 1772 tecknare. Hans Tino Hansen kommenterar: ”Jag är mycket stolt över utfallet och beklagar samtidigt att många tecknare erhåller en mindre tilldelning än önskat eller i värsta fall ingen tilldelning alls. Jag hoppas att du kan och är villig att förvärva aktier på marknaden när vår aktie börjar handlas, planerat till den 17 augusti 2018.” För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande per dagens datum.

News Agency Direkt interviews Hans Tino Hansen

Hans Tino Hansen presenterar Risk Intelligence på en investerarpresentation

Håll dig uppdaterad

Denna sida uppdateras kontinuerligt och utvecklas med nytt innehåll, både före och efter teckningstiden. 

Om du är intresserad av att få information och nyheter om noteringen kan du anmäla dig i maillistan. 

Vil du vide mere?

Här kan du läsa eller ladda ner bolagets resumé, vilket är en förkortad version av memorandumet som också finns tillgängligt här. Om du vill ta emot nyheter och material som visas fram till slutet av prenumerationsperioden den 31 juli så kan du prenumerera ovan under "Håll dig uppdaterad".

English Summary

Investerarträffar

Möt Risk Intelligence VD Hans Tino Hansen och hör mer om varför Risk Intelligence är en bra investering. 

Hans Tino Hansen
Hans Tino Hansen, CEO

Vem är Risk Intelligence?

Risk Intelligence grundades 2001 och har organiskt lyckats växa till en global marknadsledare inom riskhantering.

Risk Intelligence är en ledande global leverantör av riskunderrättelse, dvs. kritisk information och rekommendationer om globala säkerhetshot och risker. Av bolagets upprättade riskunderrättelser avser en betydande majoritet terrorism, rebellrörelser, organiserad brottslighet och sjöröveri, vilka utsätter människor och materiella värden för omedelbar fara.

Risk Intelligence kundportfölj omfattar några av världens största rederier, olje- och logistikföretag.

Memorandum

Här kan du läsa eller ladda ner bolagets memorandum. Om du vill ta emot nyheter och material som visas fram till slutet av prenumerationsperioden den 31 juli så kan du prenumerera ovan under "Håll dig uppdaterad".