Pressmeddelande

Risk Intelligence A/S är godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Pressmeddelande

12 July 2018

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence”) meddelar idag, den 12 juli 2018, att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för nyemissionen om högst 12 MDKK inleds den 16 juli 2018 och pågår till och med den 31 juli 2018. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om 7 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Utöver avtalade teckningsförbindelser har bolaget erhållit vederlagsfria garantiförbindelser från befintliga ägare om cirka 1,8 MDKK, motsvarande cirka 15 procent av emissionsvolymen. 

Om Risk Intelligence och bolagets nyemission 
Risk Intelligence grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har utvecklats till att bli ett framstående bolag inom säkerhetsriskhantering, med en skalbar affärsmodell som genererar intäkter. Risk Intelligence analyserar och sammanställer underrättelser för att ge en djupgående analys av befintliga och framtida hot för att klienter ska kunna planera, bedöma och genomföra sin verksamhet i riskfyllda områden. Via bolagets digitala plattform presenteras en samlad, global vy över risker i realtidsmiljö för kust- och hamnområden. Riskanalyser inriktas mot uppror, sjöröveri, organiserad brottslighet, terrorism, militära konflikter och samspelet mellan dessa. Risk Intelligences digitala produkter markerar var allvarliga händelser uppkommer samt presenterar en bedömning om hur stor risk som föreligger i respektive område för att företag, i ett system, enkelt ska kunna utvärdera risk. Underrättelsedata inhämtas från direkta lokala källor, on-site-konsulter och från ett stort internationellt underrättelsenätverk. 

Bolaget har beslutat att anskaffa kapital motsvarande 12 MDKK för att finansiera nästa steg i utvecklingen och lansering av LandRisk-modulen i Risk Intelligence System. Risk Intelligence kommer därigenom täcka hela den logistiska kedjan (MaRisk+PortRisk+LandRisk). 

Hans Tino Hansen, VD för Risk Intelligence, kommenterar: 
Vi har ett välfungerande koncept med tjänster och produkter som minimerar klienters exponering för risk och effektiviserar dess driftsäkerhet. Risk Intelligences strategi och fokus ligger nu på att ytterligare skala upp verksamheten. Genom att inkludera LandRisk-modulen i Risk Intelligence System kommer vi täcka hela den logistiska kedjan och nå en marknad som är 20 gånger större än våra befintliga marknader kombinerat.” 

Godkänt för notering 
Risk Intelligence har godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 7,2 MDKK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad den 17 augusti 2018. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.riskintelligence.eu), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds. 

Noteringsemission i sammandrag 

Teckningstid: 16 – 31 juli 2018. 

Teckningskurs: 6,25 DKK. 

Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier. 

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 1 920 000 aktier, motsvarande 12 000 000 DKK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 7 200 000 DKK. 

Antal aktier innan nyemission: 5 749 140 stycken. 

Värdering (pre-money): Cirka 35,9 MDKK. 

Teckningsförbindelser och garantiförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Bolaget har erhållit vederlagsfria garantiförbindelser från befintliga ägare i bolaget om cirka 1,8 MDKK, totalt motsvarande cirka 15 procent av emissionsvolymen. Garantiteckningen är avtalad uppifrån och ner, innebärande att garantiteckning endast aktiveras i det fall nyemissionen ej blir fulltecknad. 

Notering på Spotlight: Aktien i Risk Intelligence är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 17 augusti 2018 med kortnamnet RISK. 

Aktiens ISIN-kod: DK0061031978. 

Investerarträffar 

I samband med nyemissionen kommer representanter från Risk Intelligence att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar.

Finansiell rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight. Nordnet Bank AB är Selling Agent och Gemstone Capital är rådgivare gällande marknadsföring i Danmark. 

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10 
E-post: info@sedermera.se 

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta: 

Hans Tino Hansen, VD 
Telefon: +45 7026 6230 
E-post: info@riskintelligence.eu 

Hemsidor och sociala medier: 

Hemsida: www.riskintelligence.eu 
Twitter: www.twitter.com/riskstaff 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/risk-intelligence 
Facebook: www.facebook.com/riskstaff 

Share this article