Knowing Risk

Idag inleds teckningstiden i Risk Intelligence A/S nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

16 July 2018

Idag, den 16 juli 2018, inleds teckningstiden i Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Teckningstiden löper till och med den 31 juli 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget högst 12 MDKK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om 7 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Utöver avtalade teckningsförbindelser har bolaget erhållit vederlagsfria garantiförbindelser från befintliga ägare om cirka 1,8 MDKK, motsvarande cirka 15 procent av emissionsvolymen.

Om Risk Intelligence och bolagets nyemission
Risk Intelligence grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har utvecklats till att bli ett framstående bolag inom säkerhetsriskhantering, med en skalbar affärsmodell som genererar intäkter. Risk Intelligence analyserar och sammanställer underrättelser för att ge en djupgående analys av befintliga och framtida hot för att klienter ska kunna planera, bedöma och genomföra sin verksamhet i riskfyllda områden. Via bolagets digitala plattform presenteras en samlad, global vy över risker i realtidsmiljö för kust- och hamnområden. Riskanalyser inriktas mot uppror, sjöröveri, organiserad brottslighet, terrorism, militära konflikter och samspelet mellan dessa. Risk Intelligences digitala produkter markerar var allvarliga händelser uppkommer samt presenterar en bedömning om hur stor risk som föreligger i respektive område för att företag, i ett system, enkelt ska kunna utvärdera risk. Underrättelsedata inhämtas från direkta lokala källor, on-site-konsulter och från ett stort internationellt underrättelsenätverk.

Bolaget har beslutat att anskaffa kapital motsvarande 12 MDKK för att finansiera nästa steg i utvecklingen och lansering av LandRisk-modulen i Risk Intelligence System. Risk Intelligence kommer därigenom täcka hela den logistiska kedjan (MaRisk+PortRisk+LandRisk).

Hans Tino Hansen, VD för Risk Intelligence, kommenterar:

Vi har ett välfungerande koncept med tjänster och produkter som minimerar klienters exponering för risk och effektiviserar dess driftsäkerhet. Risk Intelligences strategi och fokus ligger nu på att ytterligare skala upp verksamheten. Genom att inkludera LandRisk-modulen i Risk Intelligence System kommer vi täcka hela den logistiska kedjan och nå en marknad som är 20 gånger större än våra befintliga marknader kombinerat.”

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 16 – 31 juli 2018.

Teckningskurs: 6,25 DKK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier.

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 1 920 000 aktier, motsvarande 12 000 000 DKK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 7 200 000 DKK.

Antal aktier innan nyemission: 5 749 140 stycken.

Värdering (pre-money): Cirka 35,9 MDKK.

Teckningsförbindelser och garantiförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Bolaget har erhållit vederlagsfria garantiförbindelser från befintliga ägare i bolaget om cirka 1,8 MDKK, totalt motsvarande cirka 15 procent av emissionsvolymen. Garantiteckningen är avtalad uppifrån och ner, innebärande att garantiteckning endast aktiveras i det fall nyemissionen ej blir fulltecknad.

Notering på Spotlight: Aktien i Risk Intelligence är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 17 augusti 2018 med kortnamnet RISK.

Aktiens ISIN-kod: DK0061031978.

Investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer representanter från Risk Intelligence att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar.

Se www.riskintelligence.eu/investor för mer detaljer.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight. Nordnet Bank AB är Selling Agent och Gemstone Capital är marknadsrådgivare i Danmark.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:
Hans Tino Hansen, VD
Telefon: +45 7026 6230
E-post: info@riskintelligence.eu

Hemsidor och sociala medier:

Hemsida: www.riskintelligence.eu
Twitter: www.twitter.com/riskstaff
LinkedIn: www.linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook: www.facebook.com/riskstaff

Risk Intelligence A/S grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har kommit att utvecklas till att bli ett framstående bolag inom säkerhetsriskhantering genom att leverera hot- och riskbedömningar globalt. Risk Intelligence assisterar sina kunder och partners via kontor i Köpenhamn samt representanter i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamheten har utformats med internationell skalbarhet i åtanke och bolaget är globalt ansett som experter inom sitt verksamhetsområde. Risk Intelligence tillhandahåller digitala produkter som planlägger och upplyser om risker som föreligger globalt i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och genomföra uppdrag i riskfyllda områden.

Share this article